سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
همنشین پادشاه همچون شیر سوار است ، حسرت سوارى او خورند و خود بهتر داند که در چه کار است . [نهج البلاغه]