سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
آن که نخست دست به ستم گشاید فردا پشت دست خاید . [نهج البلاغه]