سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
دشمن ترینِ بندگان نزد خداوند ـ عزّوجلّ ـ، کسی است که نسبت به خانواده اش بخل ورزد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]