سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
ساعت ویکتوریا
مبادا که بدگمانی بر تو چیره شود که [در این صورت] میان تو و هیچ دوستی، رابطه دوستانه ای برجای نمی گذارد . [امام علی علیه السلام]