سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
آن که دورى سفر را یاد آرد ، خود را براى آن آماده دارد . [نهج البلاغه]