سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
آنکه دردانشش اختلاف و دوگانگی نباشد . [امام باقر علیه السلام ـ در بیان معنای راسخان در دانش ـ]