سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
ساعت ویکتوریا
دوستی احمقان، چون سرابْ ناپدید می شود و چون مِه می پراکَنَد . [امام علی علیه السلام]