سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
امّا حقّ شما برمن . . . این است که به شما بیاموزم تا نادانی نکنید و ادب آموزم تا بدانید . [امام علی علیه السلام]